သန္လ်င္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ အခန္းမ်ား အငွားခ်ရန္ရွိ

ၾကယ္စင္အိမ္ရာတြင္ ပရိေဘာဂအပါအ၀င္ ေနထုိင္ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ေသာ အခန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ယခုႏွစ္ ဇြန္လမွစတင္ခါ ငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ရာတာ၀န္ရွိ သ


အရစ္က် ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည္

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ တိုက္ခန္းေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း တစ္ခု ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္အနီး အမွတ္ (၂) လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္ေဆာ


ကိုရီးယားေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာကိုမ်က္စိက်

ေတာင္ကိုရီးယား ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတို႔တြင္ အႀကီးစားေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရး ကန္ထ႐ိုက္ႀကီးမ်ား


အစိုးရေျမယာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမေစ်းက်ႏိုင္

အစိုးရမွ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မည့္ ေျမယာဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား အမွန္တကယ္ေပၚေပါက္လာရန္ လိုအပ္ လ်က္ရွိၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမ်ားေပၚထြန္းလာမွသာလွ်င္ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်လာႏိုင


တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အိမ္ရာလုပ္ငန္း မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ စီမံကိန္း အိမ္ရာမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည 

 

 

Follow us on facebook