ေမာ္ဒယ္ျမင့္ၿပိဳင္ကားမ်ား အပါအဝင္ ပိတ္ပင္ထားေသာ ယာဥ္အမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ ျပန္လည္တင္သြင္းခ

တင္သြင္းရန္ ပိတ္ပင္ထားေသာ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ၿပိဳင္ကားမ်ားပါဝင္သည့္ ယာဥ္အမ်ဳိးအစား ၄၅ မ်ဳိးထဲမွ အခ်ဳိ႕အား ျပန္လည္တင္သြင္း ခြင့္ျပဳမျပဳကို ဌာနသုံးခုေပါင္းစပ္၍ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ေမာ္ေတ


ကားေစ်းကြက္ အတြင္း ေငြအလိုက္ ေပး၍ ကားခ်င္း တုိက္႐ိုက္ လဲလွယ္မႈ မ်ားလာ

ရန္ကုန္ကား ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား နည္းပါးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေငြအလိုက္ေပး၍ ကားခ်င္း တုိက္႐ိုက္ လဲလွယ္ေသာ ပံုစံမ်ားမွာ ပိုမို မ်ားျပားလာၿပီး လဲလွယ္သူ မ်ားျပားလ်က္


ေငြေပၚအရင္းျပဳတ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ကားေစ်း ထပ္မံက်

ကားေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ေအးေနျခင္း၊ ေစ်းကြက္သို႔ေမာ္ဒယ္ျမင့္ကားမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ဝင္ေရာက္လာေနျခင္းတို႔အျပင္အစိုးရက အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကားေစ်း


ဖဆပလတိုက္ခန္း အငွား ႏွင့္ အေရာင္းေဈးမ်ား သုံးဆေက်ာ္ တက္လာ

အထပ္ျမင့္ ကြန္ဒိုမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ဟုဆိုကာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ကစတင္၍ ေျမတိုင္းတာမႈႏွင့္ ေျမသားစမ္းသပ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စံျပဖဆပလရပ


အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွား ဥပေဒပါ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အိမ္ငွားခမတန္တဆ တိုးေတာင္း

အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွားဥပေဒပါ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အိမ္ငွားခမတန္တဆ တိုးေတာင္းသည့္ဒဏ္ကို အိမ္ငွားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အဆိုပါဥပေဒမွာ ေခတ္မမီေတာ့သျဖင့္ ျပင္ဆင္စရာမ်ား 

 

 

Follow us on facebook