ပင္းတယ-ကေလာ-ေတာင္ၾကီး-ထမ္႔စန္း-ကကၠဴ-အင္းေလး ၄ည-၅ရက္ ခရီးစဥ္

Ad ref: #YGNB77

  Description

ပထမေန႔ (၂၆.၀၃.၂၀၁၄)
ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွည(၈)နာရီတြင္ စတင္ထြက္ခြာပါမည္။ ကားေပၚတြင္ အပ်င္းေျပ bingo game ကစားပါမည္။ အရင္ဦးဆံုး bingo ျဖစ္သူ ကို အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ ဆု ခ်ီးျမင့္ပါမည္။ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္ လမ္းမၾကီး အတိုင္းသြားျပီး(၁၁၅) မိုင္ရွိ စားေသာက္ဆိုင္တြင္အဆာေျပ သံုးေဆာင္ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေခတၱရပ္နားပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ခရီး ဆက္လက္ ထြက္ခြာပါမည္။

ဒုတိယေန႔(၂၇.၀၃.၂၀၁၄) (ေန႔လည္စာ/ညစာ)
ေအာင္ပန္း တြင္ခ်ယ္ရီ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ နံနက္ စာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ကံုလံု ဆရာေတာ္ၾကီး စံေက်ာင္းေတာ္ ႏွင္႔ ပံုတူရုပ္တုေတာ္ကိုဖူးေမွ်ာ္ၾကျပီး၊ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ဗိမာန္ ကိုလည္း သြားေရာက္ ၾကည္ညိဳၾကပါမည္။ ဆရာေတာ္ တရား က်င့္ခဲ့ေသာ ကံ့ေကာ္ပင္ ေအာင္ေျမ တြင္လည္း ဆုေတာင္းၾကပါမည္။ ျပီးေနာက္ ပင္းတယ ျမိဳ႕ရွိ ေရႊဥမင္ သဘာ၀လိႈဏ္ဂူရွိ ဘုရား မ်ားသို႔ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ပါမည္။ ေန႔လည္စာကို ပင္းတယရွိ စားေသာက္ဆိုင္ တြင္ တရုတ္စာျဖင့္ သံုးေဆာင္ ျပီးေနာက္၊ ထို႔ေနာက္ ေတာင္ၾကီး ျမိဳ႕ သို႔ဆက္လက္ ထြက္ခြာကာ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ စူဠာမဏိေစတီေတာ္ကို ၀င္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ျပီး၊ ညစာကို ေတာင္ၾကီး ရွိ စားေသာက္ဆိုင္တြင္သံုးေဆာင္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေတာင္ၾကီး ရွိ ဟိုတယ္ တြင္အိပ္စက္အနားယူ ပါမည္။

တတိယေန႕(၂၈.၀၃.၂၀၁၄) (ေန႔လည္စာ/ညစာ)
နံနက္စာကို ဟုိတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ဟိုပံုးျမိဳ႕ရွိ ထမ္႔စန္း သဘာ၀လိႈဏ္ဂူသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာပါမည္။ ထို ့ေနာက္ ေန႔လည္စာ ကိုေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ စားေသာက္ဆိုင္ တြင္ သံုးေဆာင္ျပီး၊ ေက်ာက္တစ္လံုးရြာရွိ ေမြေတာ္ ကကၠဴေစတီေတာ္ သို႔သြား ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕မေစ်း တြင္အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား၀ယ္ယူ ရန္ ပို႔ေဆာင္ေပးျပီး၊ ညစာကို ေတာင္ၾကီး ရွိ စားေသာက္ဆိုင္တြင္သံုးေဆာင္ပါမည္။ ထိိ႔ုေနာက္ ေတာင္ၾကီး ရွိ ဟိုတယ္ တြင္အိပ္စက္အနားယူ ပါမည္။

စတုတၳေန႕(၂၉.၀၃.၂၀၁၄) (ေန႔လည္စာ/ညစာ)
နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ ေစာစီးစြာသံုးေဆာင္ျပီး၊ ေညာင္ေရႊသို႕ဆက္လက္ ထြက္ခြာပါမည္။ ေညာင္ေရႊမွ အင္းေလးကန္သို႕ခရီးဆက္ျပီး၊ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ ေဒသထြက္ ၾကာခ်ည္၊ ပိုးခ်ည္ထည္မ်ားယက္လုပ္ေသာ ရက္ကန္းရံုသို႔ ေလ႔လာ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။ ျပီးေနာက္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား၊ အလုိေတာ္ေပါက္ ဘုရား၊ တို ့ကို ဖူးေမွ်ာ္ၾကကာ၊ အင္းထဲရွိ ငါးဖယ္ေခ်ာင္ ေက်းရြာမွ ေရွးေဟာင္းဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ ေလ႔လာၾကျပီး၊ ေန႔လည္စာကိုအင္းထဲရွိ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ရိုးရာစာမ်ားသံုးေဆာင္ျပီး၊ ထို႔ေနာက္ေညာင္ေရႊသို႔စက္ေလွျဖင္႔ ခရီးဆက္ပါမည္။ ထို ့ေနာက္ ေရပူစမ္း သို ့ဆက္လက္ထြက္ခြာ ပါမည္။ ညစာကို ကေလာနား ရွိ စားေသာက္ဆိုင္ တြင္သံုးေဆာင္ပါမည္။ (၁၁၅)မိုင္ တြင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေခတၱရပ္နားေပးၿပီး ရန္ကုန္သို႔ ခရီး ဆက္လက္ထြက္ခြာပါမည္။

ပဥၥမေန႔ (၃၀.၀၃.၂၀၁၄)
ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕စြာျပန္လည္ေရာက္ရွိပါမည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ား

• ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဆင့္ၿမင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ၿဖင့္ စီစဥ္ထားၿခင္း
• အဆင့္ျမင့္ ၾကယ္ ၃/၄ ပြင့္ ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုျခင္း
• ေန႔လည္စာ၊ ညစာ မ်ားကို ျမန္မာအစားအစာ၊ တရုတ္အစားအစာမ်ားၿဖင့္ စီစဥ္ေပးျခင္း
• အေတြ႔အၾကံဳရွိ Tour leader မ်ားမွ ခရီးစဥ္ တေလွ်ာက္ အတူတကြ လိုက္ပါလာၿခင္း
• ေရသန္႕ႏွင္႔ စႏိုးတာ၀ါမ်ား ေန႕စဥ္ေပးေ၀ျခင္း
• အင္းထဲရွိ စက္ေလွခ အပါအ၀င္

ခရီးစဥ္တြင္မပါ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ား

• စားေသာက္ဆိုင္ ႏွင္႔ ဟိုတယ္တြင္ အပိုမွာယူ သံုးေဆာင္ေသာ ဟင္းမ်ား၊ ေရသန္႔ ႏွင္႔အေအးမ်ား၊ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား
• လမ္းခရီးတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ရပ္နား၍ စားေသာက္ေသာအဆာေျပစာမ်ား
• ခရီးစဥ္တြင္ မပါ၀င္ေသာ ခရီးစဥ္မ်ား ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား
• ဗြီဒီယိုခြန္၊ ကင္မရာခြန္မ်ား

မွတ္ခ်က္

• ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ ္ယူေဆာင္လာေပးပါရန္
• မိမိ မစားေသာ အစားအစာမ်ားကို ၾကိဳတင္ ေျပာၾကားေပးပါရန္

တဦး - ၉၉၀၀၀ က်ပ္

ဆက္သြယ္ရန္ - ၀၉၅၁၉၇၉၀၆


Location

No. 78, 15 st (7th fl)
Lanmadaw
Yangon

Type
Travel Services & Tours

 

Follow us on facebook